دکتر کتایون سپهری

Alt Text

دکتر کتایون سپهری

مدیرعامل استارتاپ

 

لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار، فوق لیسانس مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری و فارغ التحصیل دکترای مدیریت اجرایی- DBA
دبیر و عضو هیات مدیره اتاق مدیران زن، مدیر روابط بین‌الملل انجمن زنان کارآفرین،
مشاور و مربی بین‌المللی کارآفرینی، خلاقیت و خلق ایده
طراح، داور و منتور استارتاپ ویکندها و رویدادهای مختلف ملی و بین‌المللی کارآفرینی جوانان
مدیر شتاب‌دهنده و سرمایه‌گذاری منش

 

back to top